Schietvereniging de Batavier

Inschrijven

De contributie van  € 65,00  graag voor 1 december van het nieuwe seizoen contant betalen of overmaken op IBAN bankrekeningnr. NL15 RBRB 0969.3692.63 , C.V.B. bank te Lienden t.n.v. schietclub  “De Batavier” onder vermelding van b.v. contributie seizoen 2019/2020
De opzegtermijn bedraagt 3 maanden en moet gemeld worden aan een van de bestuursleden, bij geen opzegging moet de contributie gewoon voldaan worden.
Nieuwe leden mogen zes weken op proef schieten.

Inschrijfformulier